IT-konsulenter: Fordele og ulemper ved at hyre eksterne eksperter

I den perfekte verden står den rigtige medarbejder altid klar til at løse den næste opgave på bedste vis.

Men i den virkelige verden mangler den rigtige medarbejder ofte, når det brænder på. Det gælder ikke mindst, når det drejer sig om komplekse og vigtige udfordringer, der skal løses – eksempelvis IT-opgaver.

Dygtige medarbejdere med de rigtige kompetencer har altid været i høj kurs, men i takt med, at digitaliseringen har taget fart, og IT fylder stadig mere i alle sektorer og brancher, er efterspørgslen på specialister steget markant.

Benhård kamp om dygtige medarbejdere

Steven Hankin fra McKinsey opfandt helt tilbage i 1997 termen “war for talent”, som handler om, at dygtige medarbejdere i stigende grad bliver en knap ressource. Her i 2020’erne viser det sig, at han havde fuldstændig ret: Der er benhård kamp om de dygtigste medarbejdere, og ikke mindst generation Y og Z (personer født mellem 1978 og 2001) er både svære at finde, rekruttere og fastholde, fordi de kender deres eget værd og stiller store krav til arbejdsgiverne. Og de er ikke bange for at stå fast på disse krav; de ved, at der venter en ny arbejdsgiver lige rundt om hjørnet, som kan give dem, hvad de vil have.

I 2022 vil disse generationer af medarbejdere udgøre 25 procent af arbejdsmarkedet, så udfordringen er til at tage at føle på. Hvad gør du for at tiltrække disse medarbejdere, som ikke mindst tæller de eksperter, som skal holde din IT kørende? Og er det egentlig nødvendigt, eller kan du nå dine mål ved hjælp af eksterne IT-konsulenter eller freelancere?

Ansat eller ekstern it-konsulent?

Du kan helt overordnet gøre to ting:

Du kan samle handsken op, finde de rigtige folk og sikre, at du kan holde på dem.
Du kan overlade opgaven til andre og hyre medarbejderne ind på konsulentbasis.

Lad os kigge på nogle af de fordele og ulemper, der typisk følger med både den ene og den anden model.

Fordele og ulemper ved at ansætte dine egne IT-eksperter

Når du ansætter dine egne IT-eksperter, indebærer det nogle fordele og nogle ulemper.

Fordelene er, at du 

 • selv kan aftale lønniveauet med dine ansatte gennem en almindelig lønforhandling
 • du ved, hvor mange folk, du har på stolene i virksomheden
 • kender konstant din kapacitet
 • er uafhængig af, hvordan jobmarkedet for dine specialister i øvrigt ser ud
 • har medarbejdere, som ikke bare kender dine systemer, men også din virksomhed og virksomhedens kultur

Men det at have kompetencerne inhouse har også nogle ulemper.

 • Du bestemmer i teorien lønnen, men hvis kandidaterne kan få et bedre tilbud hos konkurrenten, taber du slagsmålet.
 • Kapaciteten er konstant, men derfor kan du stadig havne i situationer, hvor du ikke kan følge med efterspørgslen (eller at efterspørgslen går ned). Og den er i øvrigt ikke mere konstant, end at eksempelvis barsel eller sygdom kan presse leveranceevnen.
 • Når du har papir på dine folk, er de dine, men kontrakter kan brydes, hvis der kommer et godt tilbud. Du er ikke garanteret, at medarbejderne bliver hos dig.
 • Fastansatte medarbejdere kender rutinerne, men de kan også sidde fast i selvsamme rutiner og undlade at udvikle sig fagligt.
 • Dine fastansatte medarbejdere har de kompetencer, de nu engang har, men det er ikke nødvendigvis dem, som du skal bruge i et givent IT-projekt her og nu.
 • Hvis din virksomhed ikke har en vis størrelse, kan det være vanskeligt at etablere et fagligt miljø, der udfordrer og udvikler dine IT-folk. Og så kan det være vanskeligt både at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere.

 

Fordele og ulemper ved at bruge eksterne IT-konsulenter

Hvis du vælger at benytte dig af konsulenter fra et IT-hus, følger der på samme måde nogle fordele og nogle ulemper med.

Fordelene er, at du

 • får adgang til medarbejdere, som står klar, når du skal bruge dem.
 • får adgang til en talentpulje, som alt andet lige er bredere og dybere end den, du selv har eller kan få inhouse.
 • hurtigt kan skalere kraftigt op (og ned) i takt med, at behovet for ekspertise ændrer sig.
 • kan plukke medarbejdere efter netop de spidskompetencer, som du skal bruge.
 • ikke skal forholde dig til “død tid” (det vender vi lige tilbage til)
 • både kan trække på leverandørens fastansatte medarbejdere og de tilknyttede freelancere
 • skal ikke bruge tid på rekruttering. IT-konsulenthuset finder de bedste matches frem, som du så kan vælge imellem.

Ulemperne er, at

 • en konsulent i sagens natur ikke har et indgående kendskab til lige netop din virksomhed (i hvert fald ikke første gang, han løser en opgave for dig).
 • timeprisen for en konsulent er højere end den pris, du betaler for en medarbejder, du selv har ansat.
 • Projektet – og dermed regningen – kan (i teorien) stikke af, og så bliver det ekstra dyrt at have konsulenter til at løse en opgave eller køre et projekt.

Er ulemperne ved eksterne IT-konsulenter egentlig ulemper?

Vi er selvfølgelig biased – vi lever blandt andet af at levere IT-konsulenter til virksomheder i alle størrelser over hele Danmark og i Sverige – så tag vores ord med et gran salt. Men vi er helt oprigtige, når vi siger, at fordelene ved at benytte IT-konsulenter i stedet for at fastansætte specialister langt overstiger ulemperne. Og vi vil endda gå så langt som til at sige, at ulemperne ret ofte faktisk ikke er ulemper, når det kommer til stykket.

Lad os tage dem én for én og begynde med det med den døde tid. For en af ulemperne ved at have ansatte er (og beklager, at det kan lyde lidt kynisk – sådan er det, når man skal liste fordele og ulemper op over for hinanden), at man som arbejdsgiver betaler for en masse tid, hvor medarbejderen ikke er produktiv. Tid, der går med interne (ikke-opgaverettede) møder, efteruddannelse, barnets eller børnenes første sygedage, medarbejdernes egne sygedage og de dage, hvor der måske ikke lige er opgaver nok til at fylde hele arbejdsdagen ud.

Når du benytter dig af eksterne IT-konsulenter, er du garanteret værdi for al den tid, du betaler for. Konsulenten behøver ikke deltage i personalemøder og møder i aktivitets- eller sikkerhedsudvalget, og hvis han har influenza, koster han ikke lønkroner.

Og det betyder så reelt, at selvom timeprisen på papiret kan virke højere for en konsulent end for en fastansat medarbejder, kan den effektive pris typisk være billigere end det tal, der står i kontrakten for en fastansat. Husk også på, at du ikke skal forholde dig til eksempelvis ferie og pension.

Agile processer kan imødekomme problemer

Som vi var inde på under ulemper ved at benytte sig af eksterne IT-konsulenter, er der en risiko for, at et projekt af den ene eller anden årsag løber løbsk, og timerne (og regningen) derfor bare vokser og vokser. Og eftersom man jo allerede har lagt en del penge – og projektet jo skal i mål for at få løst den ønskede opgave – bliver man nødt til at fortsætte.

Men her er det væsentligt at huske på, at det jo er tilfældet, uanset om der er tale om et projekt, der bliver udført af interne eller eksterne folk. Så denne problemstilling handler ikke om, hvem der ejer en medarbejders lønnummer – den handler om, at IT-projekter bør køres som agile projekter, hvor I tager udgangspunkt i en minimum viable product-tilgang. På den måde har I hele tiden snor i projektet og minimerer risikoen for at arbejde jer ud af tangenter og først for sent opdage, at toget er kørt af sporet.

Forberedelse giver bedre projekter

Ligesom med alle andre forretningsmæssige forhold handler det om forberedelse, og risikoen for den slags uheldige situationer skal tales igennem, inden projektet bliver igangsat. Vi har årelang erfaring med at lave kontrakter, hvor vi tager højde for forskellige scenarier, så alle parter får værdi ud af samarbejdet. Når vi gennemgår jeres behov for IT-eksperter, inddrager vi vores fastansatte IT-specialister, så vi bedst muligt kan finde frem til den løsning, der giver mest mening og værdi for jer.

Så se på kontrakter på samme måde, som du bør se på din livsforsikring eller den ægtepagt, du indgår med din ægtefælle: Ingen synes, det er sjovt at tale om de ting, der potentielt kan gå galt, men det er i fredstid, denne dialog skal tages.

Og stol på os, når vi siger, at vi meget hellere vil have et projekt, der kører snorlige, end ét, hvor timerne bare løber op. Det efterlader os med utilfredse kunder, og det er dårligt for vores forretning. Så simpelt er det.  

Hold medarbejdernes kompetencer skarpe

Et andet og temmelig vigtigt forhold drejer sig om efteruddannelse. Når du har medarbejdere, er du afhængig af, at de udvikler sig fagligt, hvis I skal kunne følge med udviklingen. Udfordringen er bare, at efteruddannelse ikke bare er en udgift; den betyder også, at du bliver nødt til at hive medarbejderne ud af produktionsplanen, mens de sidder på skolebænken.

Ved at bruge IT-konsulenter overvælter du den udfordring over på IT-konsulenthuset. Det er vores ansvar, at de konsulenter, vi sender ud til vores kunder, er fuldstændig opdateret på den seneste viden. På samme måde stiller vi høje krav til det skillset, som de freelance IT-konsulenter, vi formidler kontakt til, har. Hvis ikke de har det, der skal til, kommer de ikke i betragtning til opgaven.

 

4 tips til det optimale IT-setup

Hvordan fungerer det?

Når I har behov for at få løst en IT-opgave, som I ikke selv kan løse med jeres inhouse-ressourcer, kan I tage fat i et IT-konsulenthus som Miracle 42.

Vi afdækker opgaven, finder det bedste match, og så sender vi en IT-konsulent ud til jer. Konsulenten sidder fysisk på jeres lokation – medmindre opgaven kan løses på distancen, og I foretrækker denne løsning – og indgår i videst muligt omfang som en del af den faste medarbejderstab.

IT-konsulenten kan enten være fastansat i Miracle 42 eller være freelancer – uanset hvad har og tager vi ansvar for, at konsulentens faglighed er helt i top, og at han er briefet grundigt på opgaven.

Den konkrete proces

Uanset om der er tale om en fastansat IT-konsulent eller freelancer, får du en regning fra Miracle 42 på udført arbejde/antal timer. Hvis der er tale om en freelancer, indgår vi en kontrakt med freelanceren, der matcher den kontrakt, vi indgår med dig, og vi honorerer freelanceren direkte. Du skal altså kun forholde dig til den aftale, du har lavet med os.

Konsulenten kan bruge egen PC/laptop eller anvende det udstyr, du stiller til rådighed. Det varierer typisk fra opgave til opgave og kunde til kunde.

Request

Du sender opgave- og rollebeskrivelsen samt ressourcebehovet til salg@miracle42.dk eller ringer til os på tlf. +45 7042 4220.

Udvælgelse af konsulenter

Vores salgsteam scanner vores landsdækkende konsulentdatabase af både fastansatte samt freelancekonsulenter. Her udvælger vi konsulenter, der matcher til jeres request.

Konsulent CV'er

Du får tilsendt CV'er på kompetente konsulenter. Her er timeprisen oplyst, og der er for hver opgave beskrevet hvilke kompetencer, der gør, at konsulenten matcher netop jeres behov.

Samtaler

En eller flere af de udvalgte konsulenter kommer til samtale, så I bedst muligt kan vurdere konsulenten.

Det rigtige match

Når I har udvalgt den rette konsulent, sørger vi løbende for, at I er fuldt ud tilfredse med matchet.

Hvilke kompetencer har vores IT-konsulenter?

Når man hyrer en ekspert, forventer man, at vedkommende så rent faktisk også er ekspert. Og der kan vi med stolthed sige, at alle vores konsulenter ligger i den absolutte top i Danmark. Vi har været en væsentlig spiller på markedet i mange år, og derfor har vi en af de mest specialiserede medarbejderstabe og et af de bredeste netværk i branchen. Derfor tør vi godt love, at vi kan tilbyde vores assistance inden for de fleste IT-områder. Og har vi ikke manden i vores stald, finder vi ham.

Vores IT-konsulenter kan løse stort set alle IT-opgaver – eksempelvis inden for applikationsudvikling, IT-infrastruktur, IT-analyse, cloud-relaterede ydelser, test/test management og sikkerhed samt en lang række andre områder.


 

Hvad koster en ekstern IT-konsulent?

Prisniveauet på IT-konsulenterne – fastansatte eller freelancere – afhænger af flere ting: 

 • Hvad er det for et teknologi-/kompetencefelt, der er tale om: Forretningskonsulent, Projektleder, Udvikler (backend/frontend), tester eller testmanager, DBA’er, Arkitekt, Leadudvikler eller noget helt 7.?
 • Hvilken ”platform” er der tale om: Microsoft, Oracle, SAP eller Open Source?
 • Aftalens varighed og antal timer pr. uge – og er der tale om fuld tid?
 • Konsulentens erfaring både fagligt og branchemæssigt.

Ovenstående vil være gældende, uanset om vi taler om en fastansat konsulent eller en freelancer. Fastansatte konsulenter vil typisk også kunne hyres til mindre ad-hoc opgaver, mens de fleste freelancere foretrækker opgaver, hvor de kan fakturere fuld tid over en længere periode. Varigheden for en freelance-opgave kan typisk være alt fra 1 måned til 1 år eller mere. Typisk laver man en tidsperiode f.eks. fra den 18. januar til 31. marts med option på en forlængelse. Så hvis man kommer til den 15. marts, og man kan se, at vi når ikke at afslutte rekrutteringen eller opgaven, så forlænges aftalen eksempelvis med 1 måned, eller hvad behovet måtte være.

Ejet eller lejet medarbejder – valget er dit

Når du skal vurdere, om du skal ansætte IT-eksperter eller vælge en model, hvor du hyrer eksterne IT-konsulenter, er der altså en række overvejelser, du skal gøre dig.

Uanset hvad skal du holde målet for øje: Opgaverne skal løses uanset hvad, så destinationen ligger fast – det er kun vejen derhen, du skal vælge.

Vi stiller hellere end gerne op til en uforpligtende snak, så vi sammen kan afdække den bedste løsning for netop din virksomhed.

Book et møde

Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig {gdpr1}

keyboard_arrow_up