Cloud eller ej – hvad er det rigtige valg for din virksomhed?

Cloud eller ej – hvad er det rigtige valg for din virksomhed?

Cloud er et af de buzzwords, der fylder mest, når talen falder på IT. Men hvad dækker termen egentlig over, og hvorfor er det nødvendigt, at man som virksomhedsleder forholder sig til, om man skal sigte efter skyen eller beholde benene på jorden?

Cloud er et interessant eksempel på en teknologi, som har vundet kraftigt indpas både i vores privatsfære og i den professionelle verden. De fleste af os benytter os af Cloud-tjenester hver eneste dag, når vi bruger vores private mail, når vi streamer film og musik på streamingtjenester, eller når vi gemmer vores feriebilleder i diverse online-løsninger. Vi tænker givetvis ikke så meget over det – vi gør det bare, fordi vi kan, og fordi det er nemt.

På samme måde vælger et stigende antal private virksomheder og offentlige instanser at benytte sig af den samme teknologi – naturligvis tilpasset en professionel virkelighed med hvad dertil hører af overvejelser omkring sikkerhed, service og en opsætning, der er tilpasset virksomhedens konkrete behov.

Hvad er Cloud Computing?

Cloud computing er kort fortalt en måde at opbevare og drifte data på. I stedet for, at eksempelvis styresystemer, software, data og servere befinder sig fysisk på din virksomheds adresse, ligger de “i skyen”. Altså billedligt talt et sted oppe i luften over dig, hvorfra du kan hente lige præcis de data og den information ned, lige præcis når og hvor du skal bruge den.

Konkret består skyen af et enormt antal fysiske servere, som befinder sig i datacentre fordelt over store dele af kloden. Disse servere bliver opdelt i separate enheder, som kaldes virtuelle servere, og pladsen på de virtuelle servere bliver derpå solgt til kunder overalt i Verden.

Den måde at opbevare sine data på indebærer som alt andet en række fordele og nogle ulemper. Det vender vi tilbage til, ligesom vi kommer til at kigge nærmere på en lang række begreber – ikke mindst forskellige as-a-service-løsninger.

Hvorfor overhovedet forholde sig til Cloud services?

Når snakken om Cloud services fylder så forholdsvis meget, handler det om, at du er nødt til at træffe et valg: Du kan enten til- eller fravælge Cloud. Eller også kan du vælge en mellemting. Men uanset hvad skal dine data bo og driftes et eller andet sted.

Lad os først kaste et blik på de mest almindelige former for Cloud-løsninger.

Cloud, outsourcing, konsulenter…
- Giver det mening at outsource hele eller dele af IT-driften?

Public, Private eller Hybrid Cloud

Kassen med Cloud services har mange hjørner, men de hyppigst forekommende varianter er public, private og hybrid Cloud.

Som med alle andre (IT-)tjenester har de forskellige styrker og svagheder, og her kigger vi lidt nærmere på dem hver især.

Public Cloud

Den mest udbredte Cloud-form er public Cloud. Her ejes og drives Cloud-serverne af en såkaldt tredjepartsudbyder, og ydelserne – altså opbevaringen og distributionen af data – leveres via internettet. Tjenester som Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) og Oracle Cloud Infrastructure (OCI) er eksempler på public Cloud-udbydere.

Hvis du benytter dig af public Cloud, deler du hardware med andre virksomheder og organisationer, som også lejer sig ind i det pågældende Cloud-miljø.

Særlige fordele ved public Cloud:

 • Du slipper for at investere i hardware
 • Du skal ikke bekymre dig om drift og vedligehold af et datacenter

Private Cloud

En private Cloud-løsning er en model, hvor din hosting-udbyder har dine data liggende fysisk på sine egne servere, der står i deres eget datacenter. Her ved du præcis, hvor dine data er, og hvordan de bliver opbevaret, og du ved, hvilke personer der administrerer dem.

Særlige fordele ved private Cloud:

 • Ekstra høj sikkerhed
 • Fuld kontrol over følsomme data
 • For nogen er det også vigtigt, at deres data befinder sig på dansk jord

Hybrid Cloud

Hybrid Cloud er en løsning, hvor du kombinerer private Cloud med public Cloud. Det vil i praksis sige, at noget af dine data ligger i et private Cloud-miljø, mens andre dele ligger i din Azure, AWS eller OCI-løsning. Dataen kan flyde sikkert mellem de to miljøer gennem en krypteret forbindelse, og løsningen kan være relevant i situationer, hvor du har behov for at skalere op i forbindelse med en kortvarig spidsbelastning.

Særlige fordele ved hybrid Cloud:

 • Du skal ikke investere i og vedligeholde hardware
 • Hvis dit behov stiger midlertidigt, er ekstraudgiften også kun midlertidig

Opbevaring og vedligehold as a service

Det er ikke kun Cloud-løsninger, som fylder på IT-dagsordenen i disse år. Også diverse as-a-service-produkter har vundet kraftigt indpas. Ikke mindst Software-as-a-Service (SaaS) er blevet så normal en term, at man sagtens kan overhøre forkortelsen hen over maden i kantinen i en gennemsnitlig mellemstor virksomhed et tilfældigt sted i Danmark. Og ikke nødvendigvis ved det bord, hvor IT-medarbejderne sidder.

Andre produkter er PaaS (Platform-as-a-Service), HaaS (Hardware-as-a-Service) og IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Fælles for alle disse er, at de i bund og grund (i varierende grad) løser problemer, der handler om at lagre og håndtere data på en sikker måde samt investere i og vedligeholde den hardware, du konkret opbevarer dine data på. Du får en variabel cost pr. måned.

Og på den måde taler as-a-service-produkterne ind i den samme fortælling som Cloud-løsningerne: De løser opgaver, som du alternativt skal løfte selv med dit eget udstyr og de kompetencer, du enten har i organisationen eller skal hyre ind.

Best of Breed eller Best of Suite?

Valg af IT-systemer er ofte forbundet med traditioner, præferencer og vaner. For nogen bliver det næsten en religion på samme måde, som Apple og Android deler vandene på smartphone-markedet, mens andre er såkaldte Cloud-agnostikere. De sværger til at arbejde i Cloud-miljøer, der går på tværs af udbydere, og miljøer, hvor man kan flytte data mellem forskellige public Cloud-løsninger uden nogen mærkbar påvirkning af forretningen.

Om man er til en Best of Suite-model, hvor man vælger én leverandør og dennes fulde løsningspakke, eller Best of Breed, hvor man “shopper” lidt og vælger passende værktøjer fra forskellige værktøjskasser, er ikke afgørende. Det afgørende er, at man træffer sit valg med åbne øjne og ved, at de forskellige modeller indebærer forskellige fordele og ulemper.

Vi tager meget gerne en snak med dig om netop din virksomhed og virkelighed.

Hvad er alternativet til Cloud?

Indtil videre har vi taget udgangspunkt i, at I skal flytte jeres applikationer op i skyen. Men det er naturligvis ikke givet – det er ikke alle virksomheder, som I alle situationer bør gå den vej.

For nogle virksomheder er en on-premise løsning det bedste valg. Det afhænger fuldstændig af den konkrete virksomhed og den konkrete situation. Men nogle vil mene, at Cloud blandt andet indebærer følgende ulemper:

 • De løbende omkostninger bliver for høje
 • Du bliver bundet af bindingsperioder
 • Du har begrænsede muligheder for individuel tilpasning af løsningen
 • Du taber kontrol med driften
 • Du taber kontrol med håndteringen af dine data
 • Du kan ikke være sikker på, at dine data befinder sig i Danmark

De fleste af disse forhold – hvis ikke dem alle – er op til fortolkning. Spørgsmålet om høje omkostninger vender vi tilbage til, men helt grundlæggende kan man sige, at det teknisk set er korrekt, at man giver noget kontrol fra sig i relation til drift og datahåndtering. Man kan imidlertid spørge sig selv, om det er en ulempe, eller om netop det er den altoverskyggende fordel, man får ved at lægge en opgave ud til en samarbejdspartner. For alt andet lige giver man opgaven videre til en (selvvalgt) partner, der har Cloud computing som sin spidskompetence. Og hvis man vælger et velrenommeret firma og husker at trække referencer, er der ingen grund til at frygte noget.

On-premise vil typisk være den rette løsning, hvis din virksomhed har et IT-setup, der gør, at I selv har ekspertisen til at drive jeres egne servere på jeres egen adresse. Det kan også være, I befinder jer i en branche eller sektor, hvor specifikke krav til opbevaring og håndtering af data betyder, at I ikke tør lægge opgaven ud til andre.

I nogle virksomheder kan virkeligheden desuden så sådan ud, at man har legacy-systemer, som ikke kan flyttes i skyen af tekniske årsager. I de tilfælde er on-premise eller et private Cloud-setup den eneste valgmulighed.

Kontakt os for at høre mere om en on-premise løsning

Hvad koster en Cloud-løsning?

IT-overvejelser kommer i mange tilfælde til syvende og sidst til at handle om økonomi, og det altoverskyggende spørgsmål er naturligvis: Hvad koster en Cloud-løsning?

Som sædvanligt kan det spørgsmål ikke besvares kort og præcist, for det afhænger af en lang række parametre. Som vi er inde på ovenfor, er det ikke givet, at en Cloud-løsning er det rigtige valg for netop jeres virksomhed, og det kan godt være, I vurderer, at omkostningerne er for høje.

For at kunne vurdere, om I skal satse på on-premise eller Cloud, bliver I nødt til at vide, hvad den første model koster jer. Og så skal I vide, hvad jeres behov er – både nu og i fremtiden. 

Hvis I skal i skyen, skal I regne med udgifter til opsætning af jeres Cloud-miljø, og dertil skal I lægge løbende driftsudgifter. Hvad det præcist beløber sig til afhænger blandt andet af jeres konkrete setup og jeres valg af udbyder.

En væsentlig pointe, når det handler om Cloud, er at sikre sig, at skoen passer. Nogle løsninger er meget komplekse og indebærer en lang række muligheder og funktionaliteter, som kun bestemte typer virksomheder reelt har brug for. Så det er vigtigt, at du sikrer dig, at I ikke ender med at købe en 7-personers familiebil med plads til bagage til skituren, hvis behovet faktisk kun er en lille pendlerbil til bykørsel. Den omvendte problemstilling er naturligvis lige så kritisk, så behovsafdækningen er afgørende.

Hybrid Cloud Miracle 42

Skaleret løsning giver fleksibilitet

Hvis I hælder til at løse opgaven selv, skal I kigge på, hvad det koster jer at indkøbe, drive og vedligeholde hardware og software. Og så skal I ikke mindst regne på, hvad I gør, hvis I får brug for at justere jeres behov – i den ene eller den anden retning. For det er en af fordelene ved at gå i skyen: Her kan I skalere løsningen op og ned i takt med, at jeres behov ændrer sig.

Når det kommer til hybrid cloud, er der et forhold, som er væsentligt at holde sig for øje: Som beskrevet tidligere er fordelen ved denne model, at data kan flyde frit frem og tilbage, men det er også en potentiel økonomisk ulempe. Hvis datamængderne, som skal flyttes, bliver for store, kan udgifter vokse i samme takt. Så hvis du vælger denne model, skal du rådføre dig med en ekspert for at sikre dig, at regningen ikke stikker af.

Kontakt os for et konkret tilbud på en Cloud-løsning

Hvordan flytter man data i skyen?

Hvis valget falder på en Cloud-løsning, er selve processen med at få flyttet data fra jeres computere og servere op i skyen faktisk også en proces, der kræver nogle overvejelser.

Nogle gange behøver du ikke træffe et valg. Hvis dine applikationer er såkaldt Cloud native – det vil lidt forsimplet fortalt sige, at de er bygget på en måde, så de er klargjort til Cloud – kan de i udgangspunktet bare lægges op.

En anden måde at komme i skyen på er den såkaldte Cloud Enablement-tilgang. Her vil Cloud-eksperter forud for processen klargøre applikationerne, så de bliver tilpasset det Cloud-miljø, som de skal indgå i.

Desuden er der Lift & Shift-modellen, som på én og samme tid er den mest enkle og samtidig den potentielt dyreste løsning. Mest enkel, fordi tingene simpelthen bare bliver løftet i skyen uden videre, og potentielt dyrest, fordi det kan være svært – grænsende til umuligt – at vide, hvad der efterfølgende måtte være behov for af tilpasninger, før dine applikationer fungerer optimalt i Cloud-miljøet.

Book et møde nu

Vi er altid interesseret i at løse IT-udfordringer eller forløse potentialer. Så lad os snakke om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig {gdpr1}

keyboard_arrow_up