Rapportering og anbefalinger

Regelmæssig rapportering om dit databasemiljø

Ved hjælp af vores eget værktøj Mirwatch kan vi opsamle store mængder af data om dine databaser og gemme dem. Dermed har vi en god historik, som vi kan benytte til at give dig anbefalinger om ændringer og forbedringer, som bør foretages på dine databaser. Ved hjælp af disse historiske data kan vi foretage trendanalyser, der kan assistere os i at forudse problemer før de opstår.

Ved hjælp af de opsamlede data kan vi: 

  • reagere på akutte problemer
  • forudse problemer
  • løse problemerne før de får lov at vokse sig store

Vi rapporterer løbende hvordan dine forskellige miljøers tilstand er

Med de indsamlede data holder vi øje med dine databaser og rapporterer løbende til dig omkring databasemiljørnes tilstand. I rapporterne får du både på logfiler for at opsummere, hvad der er sket siden forrige rapport. Vi viser derudover de trendanalyser for kigge fremad, så vi kan løse potentielle problemer, inden de udvikler sig.

Få hurtigt overblik over konklusioner og anbefalinger

Rapporterne er opbygget med et Management Summary i toppen, hvor du hurtigt kan danne dig et overblik over konklusioner og anbefalinger. Herefter er der sektioner, hvor samme gennemgås i detaljer. Alle rapporterne udarbejdes med et stærkt fokus på sikkerhed, tilgængelighed og performance.

Rapporten kan skræddersys til dine miljøers behov

Rapporteringen kan i vid udstrækning skræddersys til at passe til netop dine mljøers behov. Vi opsamler gerne data, der giver mening for din specifikke miljøer – og tilpasser dine rapporter derefter. Rapporteringen kan foretages med en frekvens, der går fra dagligt til halvårligt/årligt. Mest anvendt er dog uge, 14-dags og måneds -tjek.

Kontakt os så hjælper vi gerne med rapportering og overvågning af dine databaser

Tilbage til DB Multicare

keyboard_arrow_up