24/7 driftscenter

24/7 overvågning af dine databaser

Vi har opbygget et 24/7 driftscenter, som er bemandet 24 timer i døgnet i alle ugens 7 dage - hele året rundt. Dette 24/7 driftscenter stiller vi til din rådighed. Vi overvåger dine databaser, håndterer incidents ved hjælp af  ITIL processer og vi logger din incident i vores Helpdesk samt sørger for, at relevant information om Incident, klokkeslæt, konsulentallokering mv. bliver foretaget. Herudover tager vi højde for den Service Level Agreement, der er blevet aftalt.

Hver morgen kl. 09.00 er der vagtmøde, hvor vagten delagtiggør de øvrige konsulenter i nattens udfordringer, hvorledes disse er blevet løst eller måske giver en opgave videre til en anden konsulent, som er specialist inden for et bestemt område.

 

Vi benytter dit overvågningsværktøj – eller vores

Vi har udviklet metoder og arbejdsgange, der muliggør at vi tager imod alarmer fra dit overvågningsværktøj og reagerer på dem med samme reaktionstid, som hvis de kom fra vores eget. Vi hjælper også gerne med løbende udvikling og konfiguration af dit overvågningsværktøj i takt med krav og behov ændres. Hvis du ikke selv har etableret et overvågningssystem, tilbyder vi narturligvis at overvåge dine miljøer fra vores eget overvågningsværktøj.

Vi finder fejlen, før dine kunder gør

Udover at kunne kontakte os, når du opdager en udfordring, så kunne du måske også have et ønske om, at vi opdagede det før dine brugere eller kunder opdagede det! Det gør vi via vores Checks, som er monitoreringsmålepunkter, som vi lægger ind i dit miljø. Når et Tabel Space er ved at løbe 95% fuld, så udløser det en alarm, som vi modtager i vores driftscenter. Herefter vil vi iværksætte de nødvendige tiltag for at udbedre alarmen.

Er du i tvivl om vores 24/7 Driftscenter kan hjælpe dig, så spørg dig selv:

  • Vil du gerne kunne kontakte kompetente ressourcer 24/7?
  • Har dine kunder brug for at komme på dine miljøer 24/7?
  • Vil du have løst dine problemer med det samme?
  • Vil du have, at vi opdager dine driftsproblemer, før dine brugere og kunder gør?

Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående punkter, så ring til os.

Kontakt os, så vi kan overvåge dine databasemiljøer

Tilbage til DB Multicare

keyboard_arrow_up