Få styr på Oracle licenserne, inden I står over for en audit, som kan koste jer dyrt

25.05.2021

Softwareleverandører har selvfølgelig interesse i, at kunderne betaler for de licenser, som de har installeret samt overholder de aftaler, der er indgået. Derfor udfører Oracle også jævnligt licensaudit for at kontrollere om det er tilfældet. Mange af vores kunder er dog usikre på, om de har de rette Oracle licenser. Betaler vi for et større antal licenser, end vi reelt bruger? Har vi ikke nok licenser? Betaler vi for meget i årlig support? Kan der migreres fra Enterprise edition til Standard edition og dermed spares på de årlige supportomkostninger? Spørgsmålene er mange og derfor tilbyder Miracle 42 A/S at gennemgå anvendelsen af Oracle licenserne for jer og dermed hjælpe med til at sikre, at I er korrekt licenseret og klar til en eventuel audit.

Hvad er en licensaudit?

Enhver softwareleverandør har brugt enorme beløb og ressourcer på at udvikle deres software til glæde for os slutbrugere. Derfor har de også en interesse i, at kunderne betaler for alle de licenser, som de måtte bruge. Det gælder også for Oracle. Med en såkaldt licensaudit kontrollerer Oracle, om kundens faktiske softwareforbrug svarer til antallet af gyldige licenser. En audit er altså et tjek på, om de aftalte licensvilkår overholdes. 

Antallet af audits er stødt stigende

Ifølge DANSK IT og Danske IT-Advokater, så har antallet af licensaudits på tværs af leverandører været stærk stigende siden 2008. De har i en rapport fundet frem til, at blandt de største virksomheder i Danmark har stort set alle været igennem en audit fra en eller flere leverandører og for de mellemstore virksomheder er det ikke længere et spørgsmål om, de vil blive udsat for en licensaudit, men hvornår. Betalingskravene for incompliance – den kan i værste fald overstige hele virksomhedens samlede IT-budget for året. 

Er auditvarslen modtaget, er det for sent at handle

Måske har I ikke tænkt over, om I er compliant i forhold til den licensaftale, som I har indgået med Oracle. Derfor er der også sjældent fokus på, at I kan blive mødt af en licensaudit. En audit skal dog ikke undervurderes, og den er ofte tids- og ressourcekrævende. Når først du modtager en auditvarsling fra Oracle, så er det for sent at tilpasse antallet af licenser og gøre din virksomhed compliant. Det er derfor en god ide at gennemgå licenseringen allerede nu.

Et licensreview kan spare jer for mange penge og give jer ro maven

Har I tilkøbt for få licenser, så overtrædes Oracles licensbetingelser, hvilket kan indebære, at Oracle kræver betaling til Oracle standardpris samt evt. øvrig erstatning for brud på kontrakten. Med et licensreview fra Miracle 42, sørger vi for, at I er korrekt licenseret, så I ikke overtræder Oracles licensbetingelser og er forberedt bedst muligt på en eventuelt licensaudit.  

Vi gennemgår jeres installation og identificerer det aktuelle forbrug af licenser og holder det op mod kontrakterne. På baggrund af gennemgangen laver vi anbefalinger til optimering, og med rapporten i hånden, vil I være klædt godt på til at tage en dialog med Oracle vedrørende eventuelle ændringer. 

Den afsluttende rapport vil bl.a. indeholde:

  • Hvilke Oracle produkter I har på hvilke servere
  • Hvilke produkter, der er installeret uden at være i brug
  • Hvor mange brugere, der er registreret pr. produkt
  • Mangler I licenser for at være korrekt licenseret? 
  • Er der områder, hvor I benytter Oracle Enterprise Edition, men kunne nøjes med Standard Edition?
  • Er de nuværende aftaler optimale for jeres setup?
  • Er der noget, som kan konsolideres?
  • Kan der generelt spares penge på de årlige supportomkostninger?

Licensreviewet vil blive udført af specialister, som har indgående kendskab til Oracles licensbetingelser og har arbejdet med dem gennem en årrække. 

Kontakt os 

Hvis du vil vide mere om Oracle licensreview, så kontakt Ann Møller Christensen.

Ann Møller Christensen
Senior Sales Executive
Email:anmch@miracle42.dk<br /> Tel: +45 53 74 71 45
 
 

Tilbage

keyboard_arrow_up